Ulusal Kongreler

- Aksu, M.İ., Kaya, M. ve ÖZ, F., 2001. Pastırma ve çemende Escherichia coli O157:H7’nin inhibisyonu üzerine araştırmalar. 12. BİYOTEKNOLOJİ Kongresi, Bildiri Kitabı, S:23–24. 17–21 Eylül, Ayvalık. Balıkesir.

- Aksu, M.İ., Kaya, M. ve ÖZ, F., 2001. Farklı oranlarda sarımsak içeren çemenlerde Escherichia coli O157:H7’nin inhibisyonu. 12. BİYOTEKNOLOJİ Kongresi, Poster Özetleri Kitabı, S:93. 17–21 Eylül. Ayvalık. Balıkesir.

- ÖZ, F. ve Kaya M., 2004. Isıl işlem uygulanmış et ve et ürünlerinde heterosiklik aromatik aminler. 8. Gıda Kongresi, 26–28 Mayıs 2004, Bursa.

- ÖZ, F. ve Kaya M., 2005. Su ürünlerinde ürünlerinde polisiklik aromatik hidrokarbonlar. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1–4 Eylül 2005, Çanakkale.

- ÖZ, F., Kaban, G. ve Kaya, M., 2008. Farklı pişirme metotlarının kuzu etinde heterosiklik aromatik amin oluşumu üzerine etkileri. 10. Gıda Kongresi, 21–23 Mayıs 2008, ERZURUM.

- ÖZ, F., Kaban, G. ve Kaya, M., 2008. Farklı pişirme metotları ve seviyelerinin tavuk pirzolalarında heterosiklik aromatik amin oluşumu üzerine etkileri. 10. Gıda Kongresi, 21–23 Mayıs 2008, Erzurum.

- ÖZ, F., Kaya M. ve Aksu, M.İ., 2010. Farklı nitrit dozları ve starter kültür kullanımının sucukta Escherichia coli O157:H7’nin gelişimi üzerine etkilerinin belirlenmesi. 1. Et Ürünleri Sucuk Çalıştayı, 2-3 Aralık 2010, Kuşadası, Aydın.

- ÖZ, F., Kaya M. ve Aksu, M.İ., 2010. Kekik (Thymus vulgaris L.) kullanımının sucuğun kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri üzerine etkisi. 1. Et Ürünleri Sucuk Çalıştayı, 2-3 Aralık 2010, Kuşadası, Aydın.

- ÖZ, F. ve Kaya, M., 2012. Taze işlenmiş et ürünlerinde heterosiklik aromatik aminlerin ultra hızlı sıvı kromatografisi (UFLC) ile belirlenmesi. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012, Konya.

- ÖZ, F. ve Aksu, M.İ., 2012. Az yağlı köftelerin bazı özellikleri üzerine ısırgan otu su ekstraktının etkisi. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012, Konya.

- Zaman, A., Çakmak, İ.H. ve ÖZ, F., 2012. Gıda sanayinde kitosan kullanımı. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012, Konya.

- Çakmak, İ.H., Zaman, A. ve ÖZ, F., 2012. Gıda sanayinde Ohmik ısıtma. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012, Konya.

- Çelik, T., Kızıl, M. ve ÖZ, F., 2012. Farklı pişirme yöntemlerinin kaz etinde heterosiklik aromatik amin oluşumu ve genel kimyasal bileşim üzerine olan etkisi. II. Et Ürünleri “İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri” Çalıştayı, 06-07 Aralık 2012, Manisa.

- Çelik, T., Zaman, A., Çakmak, İ.H., Kotan, G., Zikirov, E. ve ÖZ, F., 2012. Kanatlı etlerin pişirilmesi esnasında oluşan heterosiklik aromatik aminler. II. Et Ürünleri “İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri” Çalıştayı, 06-07 Aralık 2012, Manisa.

- Çakmak, İ.H. ve ÖZ, F., 2014. Tantuni. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan 2014, Adana.

- Çakmak, İ.H. ve ÖZ, F., 2014. Mavi deniz yengeci. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan 2014, Adana.

- Kotan, G., Yüzer, M.O., Seyyar, E. ve ÖZ, F., 2014. Hamsi Köftesi. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan 2014, Adana.

- Yüzer, M.O., Seyyar, E., Zikirov, E., Kotan, G. ve ÖZ, F., 2014. Çorum Sungurlu tandır kebabı. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan 2014, Adana.

- Seyyar, E., Yüzer, M.O., Zikirov, E., Kotan, G. ve ÖZ, F., 2014. Hamsi tuzlama. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan 2014, Adana.

- ÖZ, F. ve Çelik, T., 2015. Farklı pişirme yöntemleri ile pişirilen kaz göğüs ve but spesiyal etinin yağ içeriği ve yağ asidi kompozisyonu. YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi, 7 – 9 Mayıs 2015, Tekirdağ.

- Şener, H. ve ÖZ, F., 2015. Zeytinyağında pestisit kalıntıları. YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi, 7 – 9 Mayıs 2015, Tekirdağ.

- Çakmak, İ.H. ve ÖZ, F., 2015. Biyoaktif bileşen olarak konjuge linoleik asit. YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi, 7 – 9 Mayıs 2015, Tekirdağ.

- Kotan, G., Seyyar, E. ve ÖZ, F., 2015. Bitkisel yağlarda polisiklik aromatik hidrokarbonlar. YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi, 7 – 9 Mayıs 2015, Tekirdağ.

- Seyyar, E., Kotan, G. ve ÖZ, F., 2015.   Bitkisel yağ ambalajları ve Bisfenol-A. YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi, 7 – 9 Mayıs 2015, Tekirdağ.

- Seyyar, E., Şener, H. ve ÖZ, F. Et ve et ürünlerinin pişirilmesi esnasında oluşan mutajenik ve/veya karsinojenik heterosiklik aromatik aminler. 5. Gıda Güvenliği Kongresi, 7 – 8 Mayıs, 2015, İstanbul.

- Şener, H., Seyyar, E. ve ÖZ, F. Et ve et ürünlerinde polisiklik aromatik hidrokarbonlar. 5. Gıda Güvenliği Kongresi, 7 – 8 Mayıs, 2015, İstanbul.

- Seyyar, E. ve ÖZ, F. Plastik su şişe ve damacanalarında Bisfenol-A tehlikesi. Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, 20 – 22 Mayıs 2015, Erzurum.

- Şener, H., Babagil, G.E. ve ÖZ, F. İçme sularında polisiklik aromatik hidrokarbonlar. Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, 20 – 22 Mayıs 2015, Erzurum.