SCI-Expanded Kapsamı Dışındaki Hakemli Dergilerde

1.     Kotan, G. ve ÖZ, F., 2015. Beslenmede Balıketinin Önemi. Akademik Gıda Dergisi, basımda.

2.     ÖZ, F. ve Kaya M., 2007. Et ve et ürünlerinde heterosiklik aromatik amin oluşumunun engellenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38 (1), 121-126.

3.     ÖZ, F. ve Kaya M., 2006. Yüksek basınç uygulamasının et kalitesi üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37 (2), 249-255.

4.     ÖZ, F. ve Kaya M., 2006. Et ve et ürünlerinde heterosiklik aromatik aminlerin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37 (2), 243-248.

5.     ÖZ, F. ve Kaya M., 2006. Isıl işlem uygulanmış et ve et ürünlerinde heterosiklik aromatik aminler. Gıda, 4, 201–207.

6.     Kızıl, M., ÖZ, F. ve Besler, H.T. 2011. A Review on the Formation of Carcinogenic / Mutagenic Heterocyclic Aromatic Amines. J of Food Proocessing & Technology, 2 (5), 1-5.

7.     Aksu, M.İ., Kaya, M. ve ÖZ, F. 2006. Inhibition of Escherichia coli O157:H7 in çemens with different garlic levels. American Journal of Food and Technology, 1(1), 59-65.