Lisans Dersler

- GM 202 Gıda Bilimi ve Teknolojisi

- GM 206 Reaksiyon Kinetiği

- GM 311 Gıda İşleme ve Analiz Teknikleri-I

- GM 312 Gıda İşleme ve Analiz Teknikleri-II

- GM 409 Hazır Yemek Teknolojisi

- GM 440 Bitirme Projesi

 

Lisansüstü Dersler (Yüksek Lisans & Doktora)

- FBGM 521 Et Tüketimi ve Sağlık İlişkileri

- FBGM 524 Gıdalarda Mutajenik ve Karsinojenik Bileşikler

- FBGM 529 Et Teknolojisinde Pişirme ve Yöntemleri