Projeler

- Sucuk üretiminde E. coli 0157:H7’nin gelişimi üzerine farklı starter kültürler ve nitrat/nitritin etkisi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2000/64, Araştırmacı.

- Farklı sıcaklıklarda pişirilen taze et ürünlerinde çeşitli baharatların heterosiklik aromatik aminlerin oluşumu üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2002/29, Araştırmacı.

- Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynhcus mykiss) ve aynalı sazan (Cyprinus carpio)  balıklarında kızartma boyunca oluşabilen heterosiklik aromatik aminlerin oluşumu üzerine farklı pişirme metotlarının etkisi, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2003/344, Araştırmacı.

- Kas dokusunun camsı değişim sıcaklığı ve farklı biopolimerlerinin lipit-protein değişimleri üzerine etkilerinin termal analiz teknikleri ile araştırılması, Devlet Planlama Teşkilatı, Proje No: 2004/K/01, Araştırmacı.

- Farklı pişirme yöntemlerinin çeşitli et türlerinde heterosiklik aromatik amin oluşumu üzerine etkilerinin farklı ekstraksiyon metotları ile belirlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 105O165, Araştırmacı.

- Kuzeydoğu anadolu bölgesi alabalık (Salmo trutta), caner (Capoeta capoeta umbla), siraz (Capoeta capoeta), tatlı su kefali (Leuciscus cephalus) ve yayın (Siluris glanis) balıklarında tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri ile antioksidan enzimlerinin mevsimsel değişimi, doğal besin zinciri ile aralarındaki interaksiyonel etkileşimlerinin karakteristik ölçü olarak kullanılabilirlikleri, TÜBİTAK,  Proje No: 105Y094, Araştırmacı.

- Phenolic-Maillard reactions in food and biological systems. The Pennsylvania State University, Food Science Department, USA, Araştırmacı.

- Sucuk üretiminde olgunlaştırma süresinin heterosiklik aromatik amin oluşumu üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2009/195, Proje Yöneticisi.

- Doğu Anadolu kırmızısı (DAK) tosunları, farklı dönemlerde verilen kesif yem ilavesiyle, merada beslemenin et kalitesi, yağ asidi kompozisyonu ve aromatik bileşiklere etkisi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2010, Araştırmacı.

- Farklı pişirme yöntemlerinin kaz etinde heterosiklik aromatik amin oluşumu ve genel kimyasal yapı üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2011/164, Proje Yöneticisi.

- Kaplamalı tavuk ürünlerinde heterosiklik aromatik amin ve akrilamid oluşumu, yeşil çay ekstraktı ve mikrodalga kullanımı ile azaltılma olanakları, TÜBİTAK, Proje No: 111O375, Araştırmacı.

- Köfte üretiminde kitosan kullanımının heterosiklik aromatik amin oluşumu üzerine olan etkisinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2012/427, Proje Yöneticisi.

- Köfte üretiminde konjuge linoleik  asit kullanımının heterosiklik aromatik amin oluşumu üzerine olan etkisinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2013/134, Proje Yöneticisi.

- Sous-vide pişirme tekniğinin sığır pirzola etinin çeşitli kalite kriterleri ve pişirme esnasında oluşabilen polisiklik aromatik hidrokarbon oluşumu üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2013/379, Proje Yöneticisi.

- Farklı pişirme yöntemlerinin yağlı ve yağsız balık etinde heterosiklik aromatik amin oluşumu üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2014/108, Proje Yöneticisi.

- Farklı meyve ve sebze su ekstraktları ile üretilen çemenlerin pastırma kalitesi üzerine etkisi. TÜBİTAK, Proje No: 213O244, 2014, Araştırmacı.

- Sığır etlerinin fosfolipid kompozisyonu üzerine farklı pişirme yöntemlerinin etkisi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2014/111, Araştırmacı.

- Farklı pişirme metotlarının hindi etinde heterosiklik aromatik amin oluşumu ve çeşitli kalite kriterleri üzerine etkisi. TÜBİTAK, Proje No: 214O399, 2014, Proje Yöneticisi.

- Sous-vide yöntemiyle pişirilen sığır pirzola etinde heterosiklik aromatik amin ve Bisfenol-A’nın belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2014/209, Proje Yöneticisi.