Araştırma Konuları

- Yağ asidi kompozisyonu

- Aminoasit kompozisyonu

- Heterosiklik aromatik aminler

- Polisiklik aromatik hidrokarbonlar

- Bisfenol-A

- Pestisit