Araştırma İmkanları

- Döner vakum evaporatör

- Santrifüj

- Likit kromatografi sistemleri

- Gaz kromatografi sistemleri