Active Members

·     Elif Ekiz (Ph.D.)

.   Zeynep Elbir (Ph.D.)

.   Adem Savaş (Ph.D.)

.   Eyad Aoudeh (Ph.D.)

.   Sara Kılıç (M. Sc.)

.   Halenur Fencioğlu (M. Sc.)

.   Müşerref Bingöl (M. Sc.)

.   Gülşah Sümer (M. Sc.)

.   Seray Erhan (M. Sc.)

 

Former Members

·     Tuğba Çelik

·     Eldos Zikirov

·     Ali Zaman

·     İsa Han Çakmak

.   Gül Kotan

 ·    Mustafa Onur Yüzer

·     Esra Seyyar

.   Ahmet Kokrmaz

.   Meryem Nuray

.   İdil Uzun

.   Revşan Bulan